Status prawny

Jednostka budżetowa prowadzona przez Miasto Gminę Stryków.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Zespół Szkół Nr 1 powstał na mocy:

  • Uchwały Nr VII/65/99 Rady Miejskiej w Strykowie z 28 IV 1999 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie.

W skład Zespołu Szkół Nr 1 wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich
  • Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich

Szkoły działają na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
  • Statutów szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich

Statut Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2013 21:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Dyszerowicz
Ilość wyświetleń: 2130
01 maja 2013 22:48 (Joanna Dyszerowicz) - Zmiana treści zakładki.
01 maja 2013 22:48 (Joanna Dyszerowicz) - Zmiana treści zakładki.
01 maja 2013 22:47 (Joanna Dyszerowicz) - Zmiana treści zakładki.